PUNJENJE TELEFONA

Foto: PIXABAY

NAPUNITE SVOJ TELEFON TAPKANJEM PRSTIMA DOK ČETUJETE!

Zamislite da postoji izvor energije koji nas ne košta i možemo ga sami stvoriti u bilo kom trenutku! Možda je to zapravo i moguće. Naime, na osnovu nekih istraživanja, moguće je iz sopstvenih pokreta dobiti električnu energiju, prikupljajući energiju na putu i transformišući je u struju.

Ako hoćete da napunite telefon dok hodate, možete da se prošetate u parku i da na kraju šetnje imate punu bateriju u svom telefonu. Nemate želju da hodate? Možete da napunite telefon udobno sedeći, lupkajući po malo prstima po ekranu. Svakodnevni pokreti lica i tela, dok pričate, dok šetate ili idete napred ili nazad po kući, jednog dana mogu proizvesti struju. Nedavno je jedan tim istraživača iz Koreje proizveo generator na bazi staklenog papira, koji proizvodi struju trenjem, što stručnjaci nazivaju triboelektričnim efektom. Ovo je samo jedan od mnogih prototipova koji koriste pomenuti efekat.

U fizici je triboelektrični efekat poznat kao fenomen koji se sastoji od prenošenja električnih naelektrisanja između dva tela različitog materijala, gde je bar jedno telo izolaciono. To se dešava onda kada dolazi do trenja između dva tela ili ako je došlo do kontakta, a onda su se udaljila.

DEVOJKA SA MOBILNIM TELEFONOM U RUCI

Foto: PIXABAY

 

Intezitet naelektrisanja zavisi od mnogih faktora: od tipa materijala, od prostranosti površine kontakta, kao i od inteziteta trenja. Triboelektricitet je naziv fenomena koji je nauci poznat jako dugo. Klasičan primer jeste sposobnost jednog slaklenog ili plastičnog štapa da privlači komadiće papira nakon što je protrljan tkaninom. Takođe, to je i efekat koji ima akrilna odeća na našu kosu.

Jedan od prototipova manjih prenosivih uređaja, koji mogu da sakupljaju energiju živih bića, bazira se, upravo, na triboelektričnom efektu. Radi se o uređaju u vidu flastera od zlata i silikona, koji je velik kao poštanska markica. Napravljen je na Univerzitetu u Singaporu. Stavlja se na kožu i dovoljno ga je lupkati prstima kako bi se stvorila napetost. Uređaj je u stanju da nakon toga svetli kao 12 manjih led sijalica. Proizveden je u obliku flastera kako bi prijanjao uz kožu, koja je triboelektričani materijal i teži da ispušta elektrone, to jest da se puni pozivitno. U ovaj flaster istraživači su umetnuli sloj koji se na dodir puni negativno. Ovakav uređaj, u kome je komad baterije, može da se koristi i kao senzor za praćenje pokreta onog ko ga nosi.

Primene triboelektriciteta ne ograničavaju se samo na prenosive uređaje. Pre nekoliko godina razvijena je tehnologija potrebna za proizvodnju triboelektričnog ekrana na dodir, koji može da napuni bateriju telefona svaki put kada tapkamo prstima dok četujemo.

Međutim, najambiciozniji cilj predstavlja ideja proizvodnje energije u toku hodanja specijalno projektovanom površinom, kao što je, na primer, kućni pod. Tajna je u nanovlaknima koje čine drvenu celulozu., jer ona proizvode naelektrisanje dolazeći u kontakt sa običnim vlaknima.

Možda ćemo jednoga dana ovaj izvor energije smatrati jednim od alternativnih, kao što su vetar i sunce. Prednost će biti to što energiju stvaramo svakodnevno nezavisno od klimatskih uslova. Nadamo se da će ovo što pre zaživeti. Morate priznati da bi zaista bilo sjajno napuniti bateriju telefona prosto tipkajući po njegovom ekranu dok četujemo. 

 

Prijatelj portala